Høringssvar

Samtykkebaseret voldtægts-bestemmelse

KVINFOs høringssvar til forslag om ændring af voldtægtsbestemmelsen i Straffeloven (marts 2020).

I 2020 udkom Straffelovrådets betænkning om frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse. Den var grundlaget for Justitsministeriets og Folketingets videre arbejde med at ændre voldtægtsbestemmelsen i Straffeloven. Arbejdet mundede ud i en ny såkaldt samtykkebaseret bestemmelse, som blev vedtaget af et enigt Folketing den 17. december 2020.

Inden da bad Justitsministeriet om KVINFOs bemærkninger til betænkningen. Du finder KVINFOs høringssvar til den nye voldtægtsbestemmelse her.

Høringssvaret indgår samme med mange andre høringssvar, dokumenter og forhandlinger i lovarbejdet, som du kan læse om her.