køn på skemaet BIG-1
VELKOMMEN TIL webmagasinet KØNFORMATION. HER FINDER DU debatter, tanker, INTERVIEWS OG ANALYSER, OM KØN OG LIGESTILLING.

Køn på skoleskemaet: “Hvad kan jeg blive?”

Hvordan sikrer vi, at alle kan blive det, de har lyst til – uanset køn?

KVINFO ønsker sammen med de danske skoler at skabe en kulturændring, hvor alle børn og unge kan drømme om at blive ingeniør, sygeplejerske eller tømrer uanset køn. Og hvor børn mødes mangfoldigt af fagpersoner.

KVINFO sætter i strategiperioden 2021-2024 fokus på, hvordan den danske folkeskole kan bidrage til at øge ligestilling og forebygge det kønnede uddannelsesvalg og kønsopdelte arbejdsmarked.

Skolen har en afgørende mulighed for at præge børns udvikling, selvforståelse, potentiale og forestilling om fremtiden.

Som led i dette har KVINFO i 2022 haft et pilotprojekt med indskolingen på den Grønne Friskole i København. Formålet har været at udvikle og afprøve metoder til at modvirke kønsstereotyper i undervisningen og skabe et rum for, at eleverne kan undersøge, hvad de er gode til, og hvad de har lyst til at blive – uafhængigt af køn.

”Forskning peger på, at mange børn allerede i fem-årsalderen har en meget kønsstereotyp og begrænset opfattelse af, hvad de kan blive. Vi er simpelthen nødt til at modvirke kønsstereotyper aktivt i vores skoler – allerede fra i indskolingen,” siger KVINFOs direktør, Henriette Laursen.

præsentation af vidensvæg - Kopi

Gennem ti uger har eleverne undersøgt løsninger på det kønnede uddannelsesvalg ud fra spørgsmålene: ’Hvad kan jeg blive?’ og ’Hvordan sikrer vi, at alle kan blive det, de lyst til – uanset køn?’ Lærerne har tilrettelagt undervisningsforløb i dansk, engelsk, historie og billedkunst med kønsfaglig inspiration af KVINFO.

Resultaterne af projektet blev præsenteret for KVINFO ved en fernisering i juni. Her præsenterede eleverne deres drømme og tanker om fremtiden gennem ’drømmeplakater’ og deres tanker om, hvordan vi gør op med det kønnede uddannelsesvalg.

Forløbet skal efterfølgende videreudvikles i folkeskolens indskoling.

jeg drømmer om

Eleverne og lærerenes erfaringer tager KVINFO med ind i regeringens ekspertgruppe om køns betydning i dagtilbud, folkeskoler og på ungdomsuddannelser, der i 2022 arbejder for at sikre drenge og piger lige muligheder i uddannelse.

Ekspertgruppen skal belyse årsagerne til forskellene mellem drenge og pigers faglige resultater i undervisningssystemet og komme med anbefalinger til, hvordan betydningen af køn kan mindskes i både dagtilbud, folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

”KVINFO er meget glade for at være med i ekspertgruppen, der skal undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan betydningen af køn kan mindskes i både dagtilbud, folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt for, at børn og unge kan gå efter deres drømme. Og fordi vi allerede nu mangler arbejdskraft i mange sektorer – især de kønsskæve sektorer som for eksempel sygeplejefaget, der kun rekrutterer fra halvdelen af befolkningen,” udtalte Henriette Laursen i forbindelse med lanceringen af ekspertgruppen.

LÆS MERE OM EKSPERTGRUPPEN HER.

Fotos taget af: Maja Theodoraki