Værktøjer

Mangfoldigheds-netværk for praktikere

VAERKTOEJ-Mangfoldighedsnetvaerk
KVINFOs Mangfoldigheds-netværk for praktikere tilbyder viden, ekspertise og faglig refleksion til personer, som arbejder professionelt med diversitet på danske arbejdspladser.

Bliv medlem af mangfoldighedsnetværket

Tilmeld dig netværket ved at udfylde denne korte tilmeldingsformular, som du finder på dette link.

Du kan også får mere viden og svar på spørgsmål ved at kontakte netværkskoordinator Katrine Kladakis. Tlf.: +45 50 76 33 77. Mail: katrine.kladakis@kvinfo.dk.

Det koster 8.200 kr. ekskl. moms at være medlem i et år.

Arbejder du i praksis med at sikre mangfoldighed og ligestilling på din arbejdsplads eller blandt jeres medlemsorganisationer? Eller er du ansvarlig for mangfoldighed i virksomhedens udvikling af produkter og tilbud? Har du til opgave at omsætte virksomhedens mangfoldighedsstrategi til konkret handling?

Mangfoldighedsnetværket for praktikere er et fagligt fællesskab, som giver den nyeste viden og værktøjer på området og samtidig sikrer plads til fortrolig erfaringsudveksling.

Det får du ud af netværket

Danske og internationale eksperter giver oplæg på netværksmøderne og står således for relevant opkvalificering og udvikling af faglige kompetencer. Som medlem får du den nyeste faglige viden på feltet med specifikt fokus på konkrete værktøjer og praksisnære metoder.

Samtidig giver netværket et fagligt og fortroligt refleksionsrum, hvor medlemmer kan drøfte konkrete problemstillinger og løsninger. Netværket skaber således faglige relationer mellem medlemmerne, der rækker ud over netværket, og som kan udgøre en ressource i det daglige arbejde.

Hvem kan deltage i netværket?

Mangfoldighedsnetværket er for dig, der arbejder med den praktiske udførsel af mangfoldigheds- og ligestillingsarbejdet på din arbejdsplads, hvad end det er i forhold til det interne arbejdsmiljø eller i jeres produktudvikling.

Netværket skelner ikke mellem store og små virksomheder eller private og offentlige institutioner, da deltagernes diversitet i sig selv kan være kilde til ny inspiration.

Det er et krav, at medlemmerne arbejder praksisnært med at sikre ligestilling og mangfoldighed på egen arbejdsplads eller blandt medlemsorganisationer og ikke eksempelvis er ekstern konsulent.

Hvordan foregår det?

Netværket mødes en gang i kvartalet i tre timer. På dagsordenen er tematikker, som vælges af facilitatoren i samspil med medlemmerne. Således afspejles de konkrete udfordringer, som medlemmerne arbejder med.

Temaerne varierer fra eksempelvis ubevidste bias, rekruttering og fastholdelse, inkluderende og normkritisk ledelse til innovation gennem diversitet. Hvert møde består af et fagligt indspark i form af oplæg og dialog med relevante praktikere og forskere på feltet og af fortrolig erfaringsudveksling blandt medlemmerne.

Faglig sparring foregår uformelt i pauser og ved, at medlemmer på skift fremlægger en konkret problemstilling fra arbejdet med mangfoldighed på medlemmets arbejdsplads eller organisation, som de øvrige medlemmer giver sparring på.

Hvert møde tilrettelægges af KVINFO, der er garant for mødernes faglige indhold. KVINFOs direktør Henriette Laursen faciliterer møderne.