KVINFOS MENTORNETVÆRK

Mød fire mentees

Mentee portrætter-1 hvid2
Formålet med KVINFOs mentornetværk er at støtte kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund i at komme i job eller uddannelse.

Der er stor forskel på kvinderne, som er mentees i KVINFOs mentornetværk.

Nogle er yngre, og andre er ældre. Nogle har ingen uddannelse eller arbejdserfaring, mens andre har begge dele med fra deres oprindelseslande.

Fælles for alle mentees er, at de har stor lyst til at finde et job. Men selv med høj motivation kan det være svært at få job i Danmark. Samtaler med en mentor kan være et skridt på vejen.

Her kan du læse personlige historier fra fire kvinder, der er eller har været mentee i KVINFOs mentornetværk.

Disha Bhatt

Mentee i KVINFOs mentornetværk, Svendborg, 2021-22.

Født 1986 i Indien. Bosat i Danmark siden 2018.

”Før jeg kom til Danmark, arbejdede jeg som salgsmedarbejder i Dubai. Men jeg fandt hurtigt ud af, at arbejdsmarkedet er helt anderledes her i Danmark. Og det var vanskeligt for mig at finde et job.

Min mentor, Jeanette, har blandt andet hjulpet mig med at tilpasse mit CV og mine forventninger til det danske arbejdsmarked. Og gennem vores samtaler fik jeg også øvet mig i at tale dansk. Det er svært at lære dansk. Men jeg læser og forstår det nogenlunde nu, og mit mål er at komme til at tale flydende dansk.

Efter en praktikperiode på 14 dage har jeg fået job som rengøringsassistent på Svendborg Sygehus. På længere sigt vil jeg nok prøve at finde et job inden for min gamle branche, som for eksempel salgsmedarbejder. Men jeg er også meget glad for det job, jeg har nu.”

Fartun Abdullahi

Mentee i KVINFOs mentornetværk, Odense, 2009-2010.

Født 1991 i Somalia. Bosat i Danmark siden 1993.

”Første gang jeg hørte om mentorprojektet, var på Vollsmose Bibliotek, hvor en KVINFO-medarbejder fortalte om det.

Dengang gik jeg i gymnasiet og var ikke sikker på, hvad jeg ville. Men jeg drømte om at komme på universitetet i en anden by – også for at komme ud og udvikle mig.

Jeg ønskede at få en mentor, som jeg kunne spejle mig i og snakke med om de muligheder, der var. KVINFO fandt så en mentor, som selv var flyttet fra Odense og nu var på universitetet. Det var lige, hvad jeg havde brug for.

Jeg endte med at søge ind på Aarhus Universitet og studere på et internationalt fakultet i Herning. Under bacheloren søgte jeg udvekslingsophold i Sydkorea. Her fik jeg senere et scholarship og tog derfor også overbygningen i Sydkorea.

Jeg blev færdiguddannet kandidat i public relations and advertising og arbejder nu for Erhvervsstyrelsen.”

Fardowsa Jamac Qalad

Mentee i KVINFOs mentornetværk, Slagelse, 2022-.

Født 1982 i Somalia. Bosat i Danmark siden 1998.

”Jeg havde svært ved at finde arbejde og også svært ved at søge arbejde. Men efter 18 år på kontanthjælp havde jeg meget stor lyst til at komme ud at arbejde.

En dag læste jeg en seddel i opgangen om, at man kunne få en mentor. I marts fik jeg så en mentor. Sammen snakker vi om arbejde og kigger på hjemmesider efter jobs. Jeg skrev en ansøgning til et plejehjem og kom til samtale. Og fire dage efter samtalen fik jeg vikarjob på Blomstergården Plejehjem.

Nu får jeg vagter nok til, at jeg ikke længere behøver supplerende kontanthjælp. Det føles rigtig godt, for jeg har også børn, og man skal tjene sine egne penge.

Senere vil jeg gerne tage en SOSU-uddannelse. Derfor er jeg gået i gang med 9. klasse på VUC, for det er et krav for at komme ind på SOSU-skolen.”

Yousra Chougui

Mentee i KVINFOs mentornetværk, Aarhus, 2021-.

Født 1990 i Algeriet. Bosat i Danmark siden 2017.

”Siden jeg kom til Danmark, har jeg ledt efter arbejde. Fra Algeriet har jeg en uddannelse som arkitektingeniør, men det er svært at få job her i Danmark på grund af sproget. Jeg læser og forstår dansk, men jeg taler ikke flydende dansk endnu.

Efterhånden var jeg ved at miste håbet om at finde et job. Men gennem mine mentorsamtaler har jeg genvundet troen på, at det kan lade sig gøre. Og jeg har fået en praktikplads i Kulturcampus i Gellerup. Selv om min praktik er ulønnet, så er det et skridt fremad.

Jeg har mange ideer. Arkitektur handler jo ikke blot om at sidde på et kontor med sin computer. Det er nyttigt at gå ud i det sociale liv og se, hvordan man bedre kan bruge bygninger. En af mine ideer er at samle kvinder til workshops – for eksempel til dem, som drømmer om at starte egen lille virksomhed.”

Gode resultater

Siden KVINFO skabte mentornetværket i 2002 har næsten 5.000 mentees været med i netværket. For mange af kvinderne har mentorsamtalerne været med til at føre dem frem mod job, praktik, uddannelse, bedre danskkundskaber og et bredere netværk i Danmark.

Ud af de evaluerede mentorforløb i 2021 kom 44 procent af kvinderne i beskæftigelse, 25 procent kom i uddannelse, og 79 procent oplevede at få bedre danskkundskaber.