Mentor 20 Kønformation art 620x418 kopi-1
Foto: Hanne Busing, Unsplash
VELKOMMEN TIL webmagasinet KØNFORMATION. HER FINDER DU debatter, tanker, INTERVIEWS OG ANALYSER, OM KØN OG LIGESTILLING.

En succes har jubilæum: KVINFOs mentornetværk fylder 20 år

Af Thomas Kristensen, kommunikationsmedarbejder, KVINFO

Gennem 20 år har KVINFOs mentornetværk støttet kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund i deres bestræbelser på at åbne døre til det danske arbejdsmarked.

Det sker efter et par grundlæggende principper:

  • Ligeværdighed og frivillighed: Samarbejdet mellem mentee og mentor bygger altid på frivillighed, lighed, tillid og respekt
  • Viden, netværk og erfaringer: Mentor deler viden om uddannelse, jobsøgning og dansk arbejdskultur og bruger ofte sit eget netværk til gavn for mentee
  • Selvtillid og anerkendelse: Mentee og mentor mødes et par gange om måneden over 4-12 og arbejder med at styrke mentee’s tro på sig selv og sine egne kompetencer

Og det virker. Mentorarbejdet producerer flotte tal for både beskæftigelse, uddannelse og bedre danskkundskaber.

47 procent i beskæftigelse

KVINFOs mentornetværk så dagens lys i 2002, hvor visionen var at give etniske minoritetskvinder de samme muligheder, som den danske kvindebevægelse havde kæmpet for siden starten af 1900-tallet: Lige adgang og lige muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet og i samfundet.

Dengang i 2002 fik KVINFO på meget kort tid samlet mere end 300 frivillige kvinder til som mentorer. Og Bertel Haarder (V), Danmarks første integrationsminister, sørgede for både moralsk opbakning og økonomisk støtte.

Siden har næsten 10.000 kvinder været med i KVINFOs mentornetværk. Og for mange af kvinderne har mentorsamtalerne været med til at føre dem frem mod job, praktik, uddannelse, bedre danskkundskaber og et bredere netværk i Danmark.

Ud af de evaluerede mentorforløb i 2021 kom 47 procent af kvinderne i beskæftigelse, 20 procent kom i uddannelse, og 80 procent oplevede at få bedre danskkundskaber.

Sådan fik Fartun Abdullahi uddannelse og job

En af de mange kvinder, som er kommet i job efter et forløb i KVINFOs mentornetværk, er Fartun Abdullahi. Hun er født i Somalia, men har boet i Danmark siden 1993.

”Jeg ønskede at få en mentor, som jeg kunne spejle mig i og snakke med om de muligheder, der var. KVINFO fandt så en mentor, som selv var flyttet fra Odense og nu var på universitetet. Det var lige, hvad jeg havde brug for,” siger Fartun Abdullahi.

Sammen med sin mentor fik Abdullahi mange gode snakke om det danske arbejdsmarked og om hendes drømme om studere og arbejde i andre byer og lande. Og hun søgte ind på universitetet i Aarhus.

”Under bacheloren søgte jeg udvekslingsophold i Sydkorea. Der fik jeg også senere et scholarship og tog derfor også overbygningen i Sydkorea. Jeg blev færdiguddannet kandidat i public relations and advertising og arbejder nu for Erhvervsstyrelsen,” siger Fartun Abdullahi.

Med udgangspunkt i frivillighed

KVINFOs mentornetværk er grundlæggende baseret på frivillighed, ligeværd, tillid og respekt mellem mentee og mentor.

”Med udgangspunkt i den frivillige relation mellem mentor og mentee og med en dygtig og engageret mentorkoordinator til at understøtte og følge op, så ser vi igen og igen, hvordan mentees kan tage kvantespring i deres liv,” forklarer Stinne Bech, national chef i KVINFO.

For arbejdsløse danskere kan det være vanskeligt nok at finde sig et job. Men kvinder med flygtninge- eller indvandrerbaggrund står ofte over for nogle helt særlige barrierer.

Sådanne barrierer kan for eksempel være utilstrækkelige danskkundskaber, mangel på netværk og manglende viden om det danske arbejdsmarked. I KVINFOs mentornetværk arbejder mentee og mentor sammen for, at mentee kan bryde disse barrierer.

En usikker fremtid

I dag er KVINFOs mentornetværk til stede i en lang række socialt udsatte bydele i Aarhus, Odense, Svendborg, Slagelse og København. Her samarbejder de lokale mentornetværk med boligsociale helhedsplaner og lokale jobcentre.

Mentornetværkets arbejde er dog udfordret af, at de statslige bevillinger under Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) halveres i 2023.

”Vi har arbejdet hårdt for at få lokale myndigheder til at medfinansiere de lokale projekter, men det har desværre vist sig vanskeligt. Situationen er nu, at vi derfor desværre må lukke vores netværk i Odense ved udgangen af året og muligvis må nedskalere andre steder,” siger Stinne Bech.

”KVINFOs mentornetværk virker. De er med til at få etniske minoritetskvinder i arbejde. Dermed løser vi en vigtig samfundsudfordring i Danmark. Og derfor håber vi, at der kan findes penge til at sikre indsatsen næste år, så vi kan vedblive med at tilbyde frivillige mentorforløb for kvinder rundt om i landet.”