VELKOMMEN TIL webmagasinet KØNFORMATION. HER FINDER DU debatter, tanker, INTERVIEWS OG ANALYSER, OM KØN OG LIGESTILLING.

Finanslov styrker ligestilling og mangfoldighed i Danmark

Finanslov-styrker-ligestilling-og-mangfoldighed-i-Danmark-2020---FOTO-AF-HENRIETTE---foto-af-Steen-Brogaard
Direktør i KVINFO, Henriette Laursen. FOTO: Steen Brogaard

Resultatet af den nye finanslov for 2020 understreger, at institutioner og organisationer, der arbejder med køn, ligestilling og mangfoldighed i Danmark, udfører et centralt stykke arbejde.

Blandt andet får KVINFO fire millioner kroner ekstra på finansloven til at drive og udvide vores videnscenter og mentornetværk. Her arbejder vi med at sikre faglig substantiel viden om ligestilling og køn samt at få nytilkomne kvinder ind på det danske arbejdsmarked og dermed blive integreret i det danske samfund.

Derudover styrker finansloven også organisationers arbejde for at eliminere vold i Danmark. Dels er der oprettet en pulje til ambulant voldsrådgivning. Og dels tildeler finansloven varig driftsstøtte til Mødrehjælpen, Danner og Dialog Mod Vold. Der er i alt afsat 13,6 millioner kroner i 2020, 4,5 millioner kroner i 2021, 11,2 millioner kroner i 2022 og 18,7 millioner kroner i 2023.

Herudover er der afsat en ramme på 55 millioner kroner i 2020 og 75 millioner kroner årligt i 2021 og frem til flere pladser på kvindekrisecentrene og psykologhjælp.

Siden 1. september 2019 har drenge, der var fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller senere, fået mulighed for at få HPV-vaccinationen, der forebygger analkræft og kønsvorter. Med finansloven får flere drenge nu muligheden for at blive vaccineret.

SEKSUALITET OG BAGGRUND

Samtidig løfter finansloven også LGBT+ Danmark og Mino Danmark med henholdsvis to en halv og to millioner kroner i 2020. Det sker for at bidrage til at skabe større trivsel og bedre muligheder for LGBTIA-personer i Danmark og for at styrke Mino Danmarks indsats for at minoritetsetniske unge bliver engagerede i den demokratiske dialog og stifter bekendtskab med Danmarks frihedsværdier.

Endeligt er der også på finansloven afsat midler til udvikling af en barselsfond for selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark. En fond, som blandt andet Kvinderådet, Dansk Journalistforbund og Dansk Magisterforening med flere har arbejdet hårdt for. Selve udmøntningen drøftes i begyndelsen af 2020, og der er afsat en ramme på 10 millioner kroner i 2020 til eventuelle udviklingsomkostninger.

GRUNDLÆGGENDE DANSKE VÆRDIER

Hos KVINFO er direktør Henriette Laursen glad for og stolt over finansloven for 2020.

”Med finansloven understreger partierne bag, at ligestilling og mangfoldighed er grundlæggende værdier i det danske samfund,” siger hun.

KVINFO anerkender samtidig den tidligere regerings arbejde på området har været helt centralt. Det gælder blandt andet arbejdet for at styrke lovgivning om seksuel chikane og psykisk vold, og at de tidligere regeringspartier påbegyndte arbejdet med at indføre en samtykkebaseret voldtægtslovgivning i Danmark.

At arbejde for ligestilling og lige muligheder for alle køn i Danmark netop er et arbejde, der både har foregået forud og skal finde sted fremover, påpeger Henriette Laursen også.

”For KVINFO betyder bevillingen blandt andet, at vi bedre kan bidrage med faglig viden ved eksempelvis den kommende implementering af EU’s forældreorlovsdirektiv i dansk lovgivning og i arbejdet med at sikre og indføre en samtykkebaseret lovgivning i forhold til voldtægt.”

Du kan læse hele finansloven for 2020 ved at klikke på dette link.