VELKOMMEN TIL webmagasinet KØNFORMATION. HER FINDER DU debatter, tanker, INTERVIEWS OG ANALYSER, OM KØN OG LIGESTILLING.

Seksuel chikane rammer også mænd

Seksuel-chikane-rammer-ogsaa-maend---Andrew-Neel
FOTO: Andrew Neel

I begyndelsen af november bragte flere danske medier historien om seksuel chikane mod mandlige læger.

En mandlig reservelæge var blevet truet af den kvindelige uddannelsesansvarlige overlæge: Hun krævede samleje for at give ham en nødvendig underskrift til hans uddannelse.

Beretningen var blot en af mange vidnesbyrd fra mandlige læger, som på danske hospitaler var blevet udsat for lidt af hvert – heriblandt seksuel afpresning, seksuelle opfordringer og en kvindes faste greb om den mandlige læges kønsorganer.

UNDERSØGELSER AF KRÆNKELSER PÅ ARBEJDSPLADSER

Flere andre forbund, faggrupper og centre at de seneste år undersøgt omfanget af seksuel chikane og krænkelser på arbejdspladser i Danmark. Her er et kig på nogle af dem.

FOA-ANSATTE

En FOA-undersøgelse nåede i 2019 frem til, at seks procent af de mandlige svarpersoner havde været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Blandt kvinderne var tallet 17 procent. Undersøgelsen viste ikke noget om køn på krænkerne. Læs FOA-undersøgelsen her.

INGENIØRER

Ingeniørforeningen IDAs undersøgelse af seksuel chikane blandt ansatte inden for STEM (naturvidenskab, teknologi, ingeniør og matematik, red.) viste i 2018, at 0,9 procent af mændene havde oplevet seksuel chikane. Det tilsvarende tal for kvinderne var 2,2 procent. Undersøgelsen fortalte ikke noget om krænkernes køn. Læs IDA-undersøgelsen via dette link.

HK/PRIVAT

I en Epinion-undersøgelse blandt medlemmer af HK/Privat svarede tre procent af mændene, at de i deres arbejdsliv havde været udsat for sexchikane. For kvinderne lå andelen på syv procent. Den kvantitative del af undersøgelsen viste ikke noget om krænkernes køn, men i de personlige beretninger fremhævet i den kvalitative del af undersøgelsen var krænkerne mænd. Læs HK/Privat-undersøgelsen via dette link.

FORSKNING I ARBEJDSMILJØ

På tværs af faggrupper viste en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), at 1,8 procent af mændene og 5,5 procent af kvinderne havde været udsat for seksuel chikane inden for de seneste 12 måneder. I denne undersøgelse spurgte forskerne ikke ind til krænkernes køn. Læs NFA-undersøgelsen via dette link.

MANGLER MANDLIGE OFRE I MEDIEBILLEDET

Historierne kom frem, efter overlæge Jacob Rosenberg skrev et opslag i et Facebook-forum for læger. Snart begyndte beretninger at tikke ind fra mandlige læger, som havde været udsat for seksuel chikane, og det fik Jacob Rosenberg til at skrive en artikel i Sundhedspolitisk Tidsskrift.

I artiklen understreger Jacob Rosenberg, at han ikke er ude på at “tale de kvindelige ofre ned”, og at initiativet ikke skal “opfattes som en konkurrence om, hvem der er mest krænket”.

“Enhver episode, hvor en person føler sig krænket, er uacceptabel, uanset køn og indbyrdes magtforhold. Vi mangler bare at få de mandlige ofre frem i det samlede mediebillede på lige fod med de kvindelige ofre,” skriver Jacob Rosenberg i Sundhedspolitisk Tidsskrift.

MANDLIGE MEDIEPRAKTIKANTER BLIVER OGSÅ RAMT

Flere af KVINFOs undersøgelser bekræfter, at også mænd er ofre for seksuel chikane og kønskrænkelser.

For bare en måneds tid siden offentliggjorde KVINFO en undersøgelse af seksuel chikane og krænkelser begået mod praktikanter i medie- og kommunikationsbranchen.

Blandt deltagerne oplyste 27 procent af mændene og 50 procent af kvinderne, at de havde været udsat for en eller flere konkrete hændelser.

KOMMENTARER, VITTIGHEDER, BERØRING OG PORNO

Lad os her fokusere på de mandlige ofre, da det er temaet for artiklen, som du læser netop nu. 16 procent af de mandlige praktikanter havde oplevet stødende eller ubehagelige kommentarer om deres krop, seksualitet eller udseende.

Ni procent var blevet udsat for spørgsmål, kommentarer eller vittigheder med seksuelle undertoner. Fem procent var blevet udsat for seksuelle tilnærmelser i form af fysisk berøring, og andre fem procent havde fået vist billeder eller filmklip med seksuelt indhold.

MANDLIGE KRÆNKERE

I praktikantundersøgelsen spurgte KVINFO også, hvem der stod for krænkelsen. Her viser det sig, at langt størstedelen af krænkerne var andre mænd – det gjaldt både når krænkelserne gik ud over kvindelige praktikanter og når krænkelserne gik ud over mandlige praktikanter.

Blandt de indrapporterede krænkelser i undersøgelsen blev ni begået af kvinder, mens 149 blev begået af mænd.

KRÆNKELSER I IT-BRANCHEN

IT er en af de brancher, som har et tvivlsomt renommé i forhold til seksuel chikane. Det bekræfter de to undersøgelser om studie- og arbejdsmiljø, som KVINFO offentliggjorde i marts 2020 sammen med fagforbundet PROSA. Begge undersøgelser viser, at seksuel chikane og kønskrænkelser også rammer mænd i IT. Du kan læse den ene PROSA undersøgelse via dette link, og den anden PROSA undersøgelse via dette link.

12 procent af mændene på IT-arbejdspladser angav at have været udsat for en konkret krænkelse. For de kvindelige svarpersoner lå andelen på 44,5 procent.

Også i denne undersøgelse viste det sig, at når mænd udsættes for krænkelser, er det i langt overvejende grad andre mænd, som udøver krænkelsen. Der findes dog også eksempler på, at kvinder krænker mænd. Det gælder især kønskrænkende adfærd, hvor langt flere kvinder end mænd angives som udøvere af de mandlige svarpersoner.

KRÆNKENDE OG NEDLADENDE KOMMENTARER

På IT-uddannelserne svarede 7,5 procent af de mandlige svarpersoner ja til at have været udsat for en eller flere konkrete krænkelser, og 36,8 procent af kvinderne svarede ja.

Også på IT-uddannelserne er det oftest mænd, som krænker. Blandt de mandlige studerende, som var blevet udsat for krænkende eller nedladende kommentarer om krop, seksualitet eller udseende, oplyste 66,7 procent, at mænd krænkede, og 16,7 procent, at kvinder krænkede.

PÅ TVÆRS AF FAGGRUPPER

På tværs af faggrupper undersøgte Epinion og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i 2019, hvordan det stod til med seksuel chikane på danske arbejdspladser.

Når lønmodtagerne blev stillet det overordnede spørgsmål, om de havde været udsat for seksuel chikane på deres nuværende eller tidligere arbejdsplads, svarede fem procent af mændene ja. Blandt kvinderne lå andelen på 10 procent.

Tallene blev markant højere i forbindelse med mere præcise og konkrete spørgsmål om specifikke hændelser med krænkende adfærd. Her angav 25 procent af mændene og 34 procent af kvinderne, at de var blevet udsat for mindst en krænkende episode på deres nuværende eller tidligere arbejdsplads.

UNGE MÆND RAMMES HÅRDT

Fagbevægelsens brede undersøgelse bekræfter, at seksuel chikane i højere grad rammer kvinder end mænd.

Dette gælder dog ikke blandt helt unge: Blandt 18-29-årige lønmodtagere havde 48 procent af mændene og 46 procent af kvinderne oplevet krænkende hændelser på arbejdspladsen.

Undersøgelsen fra FH siger ikke noget om krænkernes køn.

HØJE TAL I FILM-, TV- OG TEATER-BRANCHEN

Flere andre undersøgelser har de senere år set på seksuel chikane på det danske arbejdsmarked.

I november 2020 blev en undersøgelse fra Aarhus Universitet offentliggjort om grænseoverskridende adfærd inden for film-, TV- og teaterbranchen. Her oplyste 23 procent af mændene og 50 procent af kvinderne, at de havde været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed.

Undersøgelsen bekræfter det, vi så i de tre undersøgelser fra KVINFO: At krænkerne både kan være mænd og kvinder, men at det i flere tilfælde er mænd, som udøver krænkelserne.

7 procent af de kvindelige svarpersoner og 14 procent af de mandlige svarpersoner havde oplevet en kvinde udøve uønsket seksuel adfærd ifølge undersøgelsen fra Aarhus Universitet. 57 procent af de kvindelige svarpersoner og 32 procent af de mandlige havde oplevet en mand udøve uønsket seksuel adfærd.

EN TYDELIG TENDENS

Tal fra de forskellige undersøgelser kan ikke direkte sammenlignes. Faggrupperne og deres arbejdsmiljøer er meget forskellige, og undersøgelsernes videnskabelige metode varierer betydeligt.

Alligevel går en klar tendens igennem disse undersøgelser: Flere kvinder bliver udsat for seksuel chikane på jobbet end mænd. Men seksuel chikane rammer også mænd. Krænkerne er som oftest er andre mænd. Men der er også eksempler på kvinder, som udøver seksuel chikane.