lgbt handlingsplan stor foto-1 (1)
VELKOMMEN TIL webmagasinet KØNFORMATION. HER FINDER DU debatter, tanker, INTERVIEWS OG ANALYSER, OM KØN OG LIGESTILLING.

Gode takter i LGBT+ handlingsplan 2022-2025

Mandag den 17. august 2022 udkom regeringens nye LGBT+ handlingsplan for 2022-2025.

I forbindelse med udgivelsen udtaler ligestillingsminister Trine Bramsen:

”Med den nye LGBT+ handlingsplan sætter vi bredt ind. LGBT+ børn og -unge skal ikke mistrives i skolen, fordi de er dem selv. Vi skal anerkende, at familier kommer i mange former, og vi skal insistere på, at LGBT+ personer har de samme muligheder og trivsel som alle andre. Desværre kan vi se, at det ikke er sådan i dag, og derfor er der i den grad brug for handling. Det gælder både herhjemme og i kampen globalt for LGBT+ rettigheder.”

KVINFO har læst handlingsplanen igennem og giver her et overblik.

Udfordringerne

Handlingsplanen lister en række udfordringer, som LGBT+-personer oplever i Danmark. Der er stadig nok at tage fat på. Eksempelvis:

  • 25 % af danskere mener, at det giver dårligere opvækstmuligheder for børn, hvis de har to forældre af sammen køn.
  • 64 % af LGBTQ+-elever har eller har haft selvmordstanker. Heraf har 40 % selvmordstanker flere gange om ugen eller flere gange om måneden.
  • 77,7 % af transmænd og 66,2 % af transkvinder har haft selvmordstanker. For hele befolkningen gælder det 24,1 pct.
  • For selvmordsforsøg er tallet 24,5 % for transmænd og 23,4 % for transkvinder, mens det er 3,5 % for befolkningen generelt.
  • Homoseksuelle og biseksuelle er mere udsatte for partnervold end heteroseksuelle.

Løsningerne

Handlingsplanen har et bredt sigte. Partierne bag vil både anerkende LGBT+-familier, forbedre LGBT+-børn og -unges trivsel, bekæmpe partnervold, had og seksuelle overgreb mod LGBT+-personer og forbedre LGBT+-personers sundhed og trivsel.

Man vil bl.a. undersøge vilkårene for regnbuefamilier med mere end to forældre og LGBT+-elevers trivsel i grundskole og på ungdomsuddannelser.

Man vil også opkvalificere personale på asylcentre til at håndtere LGBT+-personers problemer, finansiere undervisningsmateriale til ældreplejen og støtte LGBT+ Danmark i at opkvalificere fagfolk, der arbejder med LGBT+-personer udsat for partnervold og seksuelle overgreb.

Handlingsplanen har også et internationalt sigte: At Danmark skal gå forrest for LGBT+-personers rettigheder internationalt.

Den beskriver de mange sammenhænge, hvor Danmark allerede samarbejder om LGBT+, heriblandt FN, Nordisk Ministerråd og Europarådet. Dette sker uden brug af nye penge.

Der afsættes dog penge til, at ambassaden i Polen kan støtte LGBT+-organisationer i landet.

Rammen

Handlingsplanen er finansieret med 24,8 mio. kr. som blev afsat på finansloven for 2022 af S, SF, RV, Å, Ø og KD. Den er den anden af sin slags. Den første blev lanceret i 2018 af den daværende Løkke-regering og var finansieret med 25 mio. kr.

Beløbet er ikke en god indikator for ambitionsniveauet. For der er mange LGBT+-initiativer, som ligger uden for handlingsplanen. Det gælder blandt andet støtte til LGBT+ Danmark og vigtige lovændringer. Eksempelvis er beskyttelsen mod forskelsbehandling blevet styrket.

Der er også mange initiativer i handlingsplanen, som ikke finansieres af de 24,8 mio., fordi de bliver lavet inden for myndighedernes eksisterende økonomiske rammer. Man kan få overblik over de initiativer, som de 25 mio. dækker i aftalen her.

Regeringen har hidtil brugt betegnelsen LGBTI, men anvender nu LGBT+ ligesom foreningen LGBT+ Danmark gik over til at bruge i deres navn i 2019 (i stedet for LGBT). Det kan man læse som en cadeau til LGBT+ Danmark.

I’et, som ikke længere indgår som sit eget bogstav, står for interkøn. Det dækker over personer, som har fysiske kønstræk (for eksempel kromosomer eller organer), der ikke passer i inddelingen af mand og kvinde. Der er ingen initiativer i den nye handlingsplan, der retter sig specifikt mod interkønnede.

Interkønnede har meget specifikke problemstillinger i sundhedsvæsenet, og en stor del af dem ser ikke sig selv som en del af LGBT+-miljøet, hvorfor det giver mening at adressere deres problemstillinger separat.

”Der er gode takter i handlingsplanen. Arbejdet for bedre trivsel, bekæmpelse af seksuelle overgreb og vold samt øget anerkendelse af regnbuefamilier er vigtige og helt nødvendige komponenter i arbejdet for at styrke rettigheder for LGBT+ personer”, udtaler KVINFOs direktør Henriette Laursen.

Læs den nye LGBT+ handlingsplan ’Plads til forskellighed i fællesskabet’ her.

Læs LGBT+ Danmarks vurdering af handlingsplanen og deres forbedringsforslag her.