Kurs mod sexisme til søs 620x418
Foto: Rinson Chory, Unsplash
VELKOMMEN TIL webmagasinet KØNFORMATION. HER FINDER DU debatter, tanker, INTERVIEWS OG ANALYSER, OM KØN OG LIGESTILLING.

Ny kurs mod sexisme til søs

Diskriminerende ord og handlinger har længe skjult sig under overfladen i den maritime verden.

Undersøgelser peger på, at ansatte på havet, i havne, rederier og inden for shipping oftere end i andre brancher lægger øre, krop og psyke til sexisme. Hidtil har de færreste dog talt højt om episoderne af frygt for at blive udstødt af arbejdsfællesskabet, miste opgaver eller fremtidige jobs.

Nu bryder det efterspurgte og vidensbaserede undervisnings­materiale ’Sæt Kursen’ tavsheden og tager hul på samtalen om sexisme til søs.

Materialet er udviklet af KVINFO for interesse­organisationen for Danmarks otte maritime uddannelsesinstitutioner, Maritime Uddannelser. Ambitionen er at gøre studerende i søfarten klogere på køn og kommunikation og forbedre deres psykiske arbejds­miljø.

STORT OG UNDERBELYST PROBLEM

Undervisningsmaterialet ’Sæt Kursen’ lægger sig i kølvandet på flere vidnesbyrd om sexisme til søs.

I oktober 2021 fortalte en amerikansk kvinde offentligt om, at hun under sin uddannelse ombord på et Mærsk-skib blev voldtaget af en overordnet. Det verdens­omspændende, danske rederi undersøgte episoden, fyrede fem medarbejdere og igangsatte interviews med sine godt 350 kvindelige ansatte.

Det afdækkede et problem så stort, at der ifølge Mærsk er behov for ”en omfattende kulturforandring”, hvilket i sommeren 2022 blev yderligere underbygget af, at endnu en amerikansk kvinde fortalte åbent om krænkelser fra en overordnet på et Mærsk-skib.

Men det er ikke kun Mærsk og deres kvindelige ansatte fra USA, der oplever sexisme. De foreløbig få danske undersøgelser på området viser, at det generelt er udbredt i den maritime branche herhjemme.

Organisationen Women In Shipping, WIS-Denmark, påviste i 2021, at 38 procent af kvindelige ansatte i den danske shippingbranche har været udsat for sexisme på jobbet og 28 procent for sexchikane.

I 2015 pegede master­afhandlingen ’Seksuelle krænkelser mod kvinder i den danske handelsflåde’ på, at 37 procent af kvinder til søs havde oplevet seksuel chikane. Til sammenligning udsættes 3,7 procent af danske ansatte på tværs af brancher for seksuel chikane.

DANSK UNDERSØGELSE SAT I BERO

På baggrund af mediesagerne om voldtægt og seksuel chikane hos Mærsk søsatte erhvervsminister Simon Kollerup i august 2022 en ny undersøgelse af chikane og mobning på skibe, der sejler under dansk flag.

”Vi kan ikke leve med, at kvinder og mænd ansat i danske virksomheder skal være udsat for krænkende opførsel, når de går på arbejde, hvad end det er til lands eller vands”, lød ministerens begrundelse.

På grund af folketingsvalget i november 2022 er undersøgelsen dog aktuelt sat i bero.

FRA DET SMÅ TIL DET STORE

I arbejdet med undervisningsmaterialet ’Sæt Kursen’ har KVINFO foretaget interviews for at indsamle levede erfaringer med, hvordan køn og kønsopfattelser påvirker arbejdet i den maritime branche.

Beretningerne vidner om alt fra oplevelser med voldtægtsforsøg til mobning, verbal chikane, falske rygter om sex med kolleger, lumre bemærkninger, uønskede berøringer, at få frataget opgaver på grund af sit køn eller ikke at kunne passe arbejdstøj skabt til store, brede mandekroppe.

De virkelige hændelser er afsættet for 11 cases, som studerende på maritime uddannelser skal bruge til at starte en samtale om grænser, gråzoner, no-go’s og normer i den daglige omgang mellem kolleger og mellem medarbejdere og overordnede, og hvordan man i praksis kan reagere.

Nogle cases er sat på spidsen for at bryde tabuer, mens andre beskriver mere stilfærdige, men stadig diskriminerende hverdagsepisoder. Både casene og den vidensbaserede undervisnings­vejledning til ’Sæt kursen’ tager dermed afsæt i en forståelse af, at sexisme ofte begynder i det små; med tilsyneladende uskyldige handlinger, ord og jokes, der accepteres eller undskyldes, og som kan bane vej for en arbejdsplads­kultur, der tolererer eller vender det blinde øje til grovere adfærd og krænkelser.

KRÆNKELSER RAMMER ALLE

Det er ikke kun kvinder, der bliver diskriminerede af mænd i casene i ’Sæt kursen’. De 11 små handlingsforløb rummer også episoder, hvor mænd udsættes for sexisme, eller hvor mænd chikaneres, fordi deres udseende og adfærd ikke lever op til stereotypen om ’en rigtig sømand’.

På samme måde skal studerende på maritime uddannelser også i hver case forholde sig til, hvilken rolle man spiller, når man som passivt vidne ikke reagerer på sexisme.

En af forklaringerne på, at sexisme til søs er et udbredt problem, er nemlig, at det er svært at stå frem med seksuelle krænkelser ombord på et skib. Der er langt fra altid nogen at klage til, eller klagen rummer en risiko for, at den krænkede part bliver sendt hjem eller ikke får nye jobs i fremtiden, mens krænkeren kan fortsætte sit arbejde.

Derudover indebærer jobbet ombord på et skib, at man både som krænket og som eventuel kollega, der reagerer på krænkelser, risikerer at blive set skævt til eller isoleret fra fællesskabet og samtidig er tvunget til at være på sin flydende arbejdsplads døgnet rundt i dage- eller ugevis.

 

Find undervisningsmaterialet ’Sæt Kursen’ i dette link.