Top billede Hæren
Foto: Forsvarsgalleriet/Tim Søgaard
VELKOMMEN TIL webmagasinet KØNFORMATION. HER FINDER DU debatter, tanker, INTERVIEWS OG ANALYSER, OM KØN OG LIGESTILLING.

KVINFO og Hæren samarbejder om diversitet

Regeringen og et flertal i Folketinget vil udvide værnepligten, så også kvinder skal indkaldes til Forsvarets Dag. Ændringen skal gælde fra 2027.

I forvejen vælger flere kvinder end nogensinde før at aftjene værneret og fortsætte med en militærkarriere i Hæren.

I 2023 udgjorde kvinder i 24 procent af de værnepligtige i Hæren, mod 19 procent i 2013. Andelen af uniformerede ansatte kvinder i Hæren er steget fra 5 procent i 2012 til 8,8 procent i 2022.

Udfordringer med at tiltrække og fastholde kvinder og minoriteter

Til trods for denne udvikling har Hæren stadig udfordringer med at tiltrække og fastholde kvinder og minoriteter.

Hæren har derfor bedt KVINFO undersøge køn og kultur i Hæren. Undersøgelsen skal identificere hindringer og fremmende faktorer for rekruttering og fastholdelse med henblik på øge ligestilling og mangfoldighed i hæren.

forsvaret.dk udtrykker chefen for Hærkommandoen ”store forventninger til, hvad den dybdegående undersøgelse med fokus på Hæren kan give os af indsigt.” Og han betegner involvering af ekstern faglighed som ”en stor fordel, når undersøgelsens resultater skal omsættes i handlinger, som kan øge mangfoldigheden og trivslen på Hærens tjenestesteder.”

KVINFOs direktør, Henriette Laursen, er også glad for samarbejdet:

”Kønsfordelingen i Hæren er skæv, og vi ved fra undersøgelser, at det kan blive en negativ spiral, fordi mennesker gerne falder fra på arbejdspladser og uddannelsessteder, hvor de er underrepræsenterede,” siger Henriette Laursen.

Forandring skaber bedre trivsel

KVINFO er nu i gang med at undersøge udfordringer med rekruttering og fastholdelse af militært personel i Hæren, herunder hvordan sexisme og seksuel chikane påvirker arbejdsmiljøet i Hæren, og hvad der kan gøres for skabe positiv forandring.

Undersøgelsen omhandler alle ansatte, men sætter et særligt fokus på underrepræsenterede grupper som kvinder og personer med minoritetsetnisk baggrund.

”Det er værd at understrege, at balance mellem køn og andre faktorer er positivt ikke kun for dem, der er i mindretal – altså her kvinder – men for alle,” siger Henriette Laursen fra KVINFO og uddyber:

”Undersøgelser viser, at arbejdspladser og virksomheder med diversitet på mange parametre er bedre end andre. Analyse og problemløsning styrkes. Trivslen er bedre, og det kan helt konkret skyldes, at arbejdsmiljøet bliver mere venligt og inkluderende, når der er forskellige slags mennesker til stede. Derfor kan vores samarbejde med Hæren bidrage til, at Hæren bliver en bedre arbejdsplads for alle.”

Udbredt seksuel chikane

Forsvarets Personalestyrelse foretog i 2023 en undersøgelse af blandt andet seksuel chikane i hele forsvaret, herunder Hæren.

Den viste, at 13,9 procent af de medarbejdere, der svarede på undersøgelsen, har oplevet mindst én hændelse af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane inden for de seneste 12 måneder.

Det gælder for 43,8 procent af de kvindelige respondenter, 9,6 procent af de mandlige respondenter og 4,8 procent af de respondenter, der identificerer sig som andet end kvinde eller mand.

Vi skal sikre en lige og inkluderende kultur

KVINFO har længe arbejdet for en ligestilling af værnepligten – enten ved at udvide den til kvinder eller afskaffe den for mænd. Lige ansættelsesvilkår er vigtigt for at sikre lige muligheder og en inkluderende kultur i Forsvaret.

I KVINFO arbejder vi for at styrke indsatsen mod sexisme og seksuel chikane, så Forsvaret kan blive en tryg og moderne arbejdsplads for alle uanset køn, seksuel orientering med videre.