Valg EU top
Element5 Digital, Unsplash
VELKOMMEN TIL webmagasinet KØNFORMATION. HER FINDER DU debatter, tanker, INTERVIEWS OG ANALYSER, OM KØN OG LIGESTILLING.

Europavalg: Find din ligestillingskandidat

I Danmark stiller 11 partier op ved valget til Europaparlamentet, søndag den 9. juni. Hvert parti kan opstille op til 20 kandidater, som du kan se med linket her eller ved at klikke på de enkelte partier i oversigten nederst i denne artikel.

En gennemgang af de tilgængelige valgprogrammer pr. 27. maj viser, at flere partier nævner ligestilling og køn i deres valgmateriale.

Socialdemokratiet skriver blandt andet i sit valgprogram, at ”fremtidens arbejdsmarked skal være trygt. Det handler om sikkerhed, ordentlige arbejdsvilkår og lige løn uanset køn, alder og herkomst.” Socialdemokratiet ønsker også at værne ”om vores fælles værdier sammen i EU. Værdier som demokrati, menneskerettigheder og ligestilling.”

Radikale skriver i sit valgprogram, at ”det er positivt og nødvendigt, at EU styrker sit fokus på ligeløn og ligestilling på arbejdsmarkedet – og at forskelsbehandling af kvinder, seniorer og minoriteter på arbejdsmarkedet skal belyses og forebygges i højere grad end i dag.”

I de Konservatives valgprogram nævnes ligestillingspolitik som et område, der hører til i hvert enkelt medlemsland. Samtidig fremhæver de Konservative ligestilling som en værdi, vi deler med resten af Europa.

SF vil styrke EU’s ligestillingslovgivning markant for at sikre, ”at alle EU-lande lever op til standarderne i Europarådets konvention. Herunder bekæmpelse og forebyggelse af vold mod kvinder.” SF nævner også i sit valgprogram retten til fri abort, regnbuefamiliers rettigheder og kampen mod såkaldt omvendelsesterapi.

Liberal Alliance nævner ikke køn og ligestilling i sit valgprogram. Spidskandidat Henrik Dahl har dog fremhævet kønskvoter og øremærket barsel som noget, han ikke synes, at EU bør beskæftige sig med.

Moderaterne roser i sit valgprogram EU for at være ”meget progressiv på ligestillingsdagsordenen og i forhold til at sikre minoritetspersoners rettigheder. Progressive tiltag, der har skubbet flere medlemslande i den rigtige retning – inklusive Danmark.”

Dansk Folkeparti nævner ikke ligestilling og køn i sit valgprogram op til europaparlamentsvalget. Med linket her kan du se, hvilke emner Dansk Folkeparti lægger vægt på i forhold til EU og europaparlamentsvalget.

Venstre skriver i sit valgprogram, at ”de fælles værdier, såsom demokrati, retsstat, frihed, ligestilling og ytringsfrihed, er grundpillen i det europæiske samarbejde.” Venstre nævner også ligestilling i forbindelse med partiets ønske om at ”fastholde og øge presset på medlemsstater, der underminerer retsstaten.”

Danmarksdemokraterne nævner ikke specifikt ligestilling eller køn i sit valgprogram. Men partiet fremhæver barselsdirektivet som et eksempel på noget, hvor EU blander sig for meget i for mange ting.

Enhedslisten gør sig i sit valgprogram til fortaler for ”et feministisk EU” og pointerer, at ”i mange lande er kvinder og LGBT-personers menneskerettigheder under angreb.” Ingen skal udsættes for vold på baggrund af køn eller seksualitet, og Enhedslisten vil, ”at retten til fri abort og LGBT-familiers rettigheder skal indskrives i EU’s Charter om grundlæggende rettigheder.”

Alternativet fremhæver i sit valgprogram ligestilling som en af de værdier, EU bygger på. Partiet skriver også, at ”vi er i EU stadig langt fra en reel ligestilling og må poste politiske vilje og ressourcer i at opnå det.”

Vil du vide mere?

Vil du vide mere, før du beslutter, hvor du vil sætte dit kryds den 9. juni?

Her finder du links til de 11 opstillede partier og deres spidskandidater:

A – Socialdemokratiet: Christel Schaldemose

B – Radikale: Sigrid Friis

C – Konservative: Niels Flemming Hansen

F – Socialistisk Folkeparti: Kira Marie Peter-Hansen

I – Liberal Alliance: Henrik Dahl

M – Moderaterne: Stine Bosse

O – Dansk Folkeparti: Anders Vistisen

V – Venstre: Morten Løkkegaard

Æ – Danmarksdemokraterne: Kristoffer Storm

Ø – Enhedslisten: Per Clausen

Å – Alternativet: Jan Kristoffersen