Høringssvar

Ændring af lov om assisteret reproduktion

KVINFOs høringssvar til ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg udtaget uden medicinsk indikation (September 2023)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 24. august 2023 anmodet om KVINFOs eventuelle bemærkninger til lovforslag om ændring af lov om assisteret reproduktion (Ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg udtaget uden medicinsk indikation).

KVINFOs høringssvar kan læses her.