høringssvar

Ændring af værnepligtsloven

KVINFOs bemærkninger til lovforslag om ændring af værnepligtsloven og forskellige andre love (j.nr. 2022/000094)

Forsvarsministeriet har 18. januar 2022 anmodet om KVINFOs eventuelle bemærkninger til lovforslag om ændring af værnepligtsloven og forskellige andre love.

Høringssvaret kan læses på dette link.