Anbefaling

Fraskrivelse af juridiske og økonomiske forpligtelser over for et barn

VAERKTOEJ-Genderlab
KVINFOs anbefaling i forhold til mænds ret til at fraskrive sig juridiske og økonomiske forpligtelser over for et barn

KVINFO indgår i Alliancen for fri abort, der markerer 50-året for fri abort i Danmark. I den forbindelse er vi blevet spurgt, om vi også arbejder for retten til såkaldt ”juridisk abort”.

 Terminologi

  • “Juridisk abort” (også kaldet paper abortion og financial abortion) går ud på, at en mand skal have ret til inden fødslen at fraskrive sig juridiske og økonomiske forpligtelser heriblandt pligt til at betale børnebidrag.
  • KVINFO mener, at betegnelsen “juridisk abort” er misvisende fordi det ikke handler om at afbryde graviditeten, som er betydningen af ordet abort. Det handler derimod om forpligtelser over for et barn.
  • Derfor anvender KVINFO i stedet begrebet fraskrivelse af juridiske og økonomiske forpligtelser over for et barn.

Vi er ikke bekendt med, at noget land i verden har indført dette.

Position

KVINFO mener ikke, at mænd bør have ret til at fraskrive sig juridiske og økonomiske forpligtelser over for et barn på samme måde, som kvinder har ret til at få en abort.

Det skyldes, at –

  • Alle mennesker har ret til at bestemme over deres egen krop, og dette indebærer, at kvinder til enhver tid må bestemme, om de vil fuldføre eller afbryde en graviditet.
  • Så længe dette gælder, vil der være mulighed for, at mænd kommer i den situation, at de bliver fædre til børn, uden at de ønsker det. Spørgsmålet er, om disse fædre skal have ret til at fraskrive sig deres juridiske og økonomiske forpligtelser over for barnet.
  • Idet der ved en sådan juridisk og økonomisk fraskrivelse ikke længere er tale om et foster men om et barn, er det nødvendigt at tage barnets tarv i betragtning.
  • KVINFO mener, at barnets ret til sine forældre bør sættes over forældrenes frihed til at frasige sig økonomiske og juridiske forpligtelser.

Vi anerkender, at der findes tilfælde, hvor en mand er blevet narret af en kvinde med intention om at blive gravid uden hans samtykke, for eksempel ved at hun har sagt, at hun har brugt prævention.

Det, mener vi, er en krænkelse af den seksuelle selvbestemmelse. Ligesom sex forudsætter samtykke, bør sex uden prævention også gøre det.

Vi er kender ikke problemets omfang.

Anbefaling

Vi foreslår, at justitsministeren undersøger problemet og muligheden for et forbud og styrkede juridiske muligheder for mænd, som bliver udsat for det.

Det er oplagt at se på det i samme ombæring som der ses på såkaldt stealthing (fjernelse af kondom uden samtykke). KVINFO bidrager meget gerne til dette arbejde sammen med andre relevante organisationer.

 

Vedrørende binært sprogbrug

Denne tekst er formuleret med udgangspunkt i heteroseksuelle forhold mellem cis-mænd og cis-kvinder. Disse forhold udgør langt størstedelen af tilfælde, hvor problemstillingen er relevant. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor den part, som bliver gravid, er en trans-mand, ligesom der kan forekomme tilfælde, hvor den part, som bliver forælder uden at ønske det, er en transkvinde.