Høringssvar

Godtgørelses-niveau i sager om seksuel chikane

KVINFOs høringssvar til ændring af Ligebehandlings-lovens bestemmelse om godtgørelse for seksuel chikane på arbejde (september 2018).

I 2018 bad Beskæftigelsesministeriet om KVINFOs bemærkninger til lovforslag om at ændre Ligebehandlingsloven for at øge godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane på arbejdsmarkedet.

KVINFOs høringssvar om at øge godtgørelser for seksuel chikane findes på dette link.

Her kan man læse om lovarbejdet, som høringssvaret var en del af.