Nordisk samarbejde om integration og beskæftigelse

Kvinder i job

VAERKTOEJ-Mentornetvaerk
Kvinder i job er et nordisk projektsamarbejde, der har beskæftigelse og integration som fokus.

Det overordnede mål med projektsamarbejdet Kvinder i job er at få flere kvinder  med indvandrer- og flygtningebaggrund i arbejde og aktivt integreret i de nordiske samfund.

Civilsamfundsaktørerne KVINFO (Danmark), Luckan Integration (Finland) og Sammen om en Jobb (Norge) vil med udgangspunkt i vores eksisterende mentorprogrammer indsamle viden og erfaringer.

Det sker for at skabe et solidt grundlag for videreudvikling af beskæftigelsesfremmende metoder og tilgange til arbejdet med målgruppen. Projektet bidrager desuden med anbefalinger til, hvordan civilsamfundsaktører kan understøtte myndighedernes beskæftigelsesindsats.

Medarbejdere i projektsamarbejdet

Stinne Bech, national chef i KVINFO

Cheralyn Mealor, analysekonsulent i KVINFO

Christian Larsen, projektleder i KVINFO

Veronica Hertzberg, teamleder i Luckan Integration

Cecilia Westerberg, projektkoordinator i Luckan Integration

Erlend Nyheim, projektleder i Sammen om en jobb

Tone Indrelid, projektleder i Sammen om en jobb

Udvikler best practices

Resultaterne er udgivet i en rapport, som du kan læse med linket her.

Du kan også læse en artikel om rapporten og resultaterne i KVINFOs webmagasin, Kønformation.

Rapporten blev præsenteret ved en nordisk konference i maj 2024. Her deltog tværsektorielle interessenter i tematiske workshops for at udvikle et katalog over best practices for civilsamfundets rolle i at støtte myndighederne med at integrere indvandrer- og flygtningekvinder på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.

Tidsplan

16 måneder fra maj 2023 til september 2024.

Leverancer

  • Rapportviden om beskæftigelsesbarrierer for målgruppen i de nordiske lande og erfaringer fra de tre mentorprogrammer og samarbejdet med myndigheder.
  • Konference – dialog på tværs af de nordiske integrationsaktører (myndigheder, NGO’er, virksomheder og forskere på området).
  • Best practice-katalog – På baggrund af arbejdet i de tematiske workshops på konference udvikles der et nordisk katalog over best practices.

Økonomisk ramme

1,2 mio. DKK

Finansiering

Nordisk Ministerråd finansierer projektet.

Kvinder i job_Logoer sammen