Ledig stilling i KVINFO

Politisk konsulent

KVINFO søger en politisk konsulent med tiltrædelse snarest. Ansøgningsfrist 5. juni.

KVINFO søger politisk konsulent

Vi leder efter en ny kollega, der på strategisk og systematisk vis kan drive vores politiske interessevaretagelse.

Om KVINFO

KVINFO er Danmarks videnscenter for køn og ligestilling. Vi arbejder for frie og ligestillede samfund nationalt og internationalt.

KVINFO arbejder i krydsfeltet mellem viden, politik og praksis. Som videnscenter skaber vi overblik over forskning og viden om køn og ligestilling og bringer denne viden i spil bredt til beslutningstagere, medier, virksomheder, organisationer og offentlighed.

Du kommer til at arbejde med et område med stor offentlig interesse og bevågenhed. Omdrejningspunkterne for dine opgaver er politisk og samfundsmæssigt forandringsarbejde i Danmark og internationalt, i Ukraine, Geogien og flere lande i Mellemøsten og Nordafrika.

Du bliver en del af et politik- og kommunikationsteam med højt tempo og dagligt samarbejde med kolleger i KVINFOs andre teams. I teamet arbejder vi tæt sammen om mange opgaver, men du skal også være tryg ved at sætte opgaver i værk og fuldføre på egen hånd, og du skal være god til planlægge, systematisere og prioritere.

Arbejds- og ansvarsopgaver

Du kommer til at arbejde med at omsætte viden til ligestillingspolitisk forandring. Stillingen fordrer, at du er fagligt stærk både på ligestillingsområdet og på politisk interessevaretagelse.

Som politisk konsulent skal du arbejde med at påvirke politik med betydning for køn og ligestilling, herunder blandt andet:

 • levere research og analyser som bagrund for politiske forslag
 • formulere politikpapirer og udvikle konkrete politiske forslag
 • levere indspil til politiske beslutningstagere
 • forberede og deltage i møder med politikere, embedsmænd og andre samarbejdspartnere
 • formulere KVINFOs høringssvar til relevante lovforslag
 • følge aktuelle politiske sager og udvikle KVINFOs respons.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du:

 • har relevant videregående uddannelse inden for fx statskundskab eller jura
 • har høj faglig viden om køn og ligestilling
 • har flere års erfaring med politisk interessevaretagelse og gerne med ligestillingspolitik
 • er god til at opbygge relationer, skabe netværk og samarbejde med mange forskellige aktører
 • har god analytisk sans og gode kommunikationsevner.

Vi lægger vægt på, at du:

 • har et stærkt netværk blandt politikere og embedsfolk fx gennem politisk arbejde på Christiansborg eller i ministerier og interesseorganisationer
 • er god til at samarbejde med mange fagligheder og en mangfoldighed af samarbejdspartnere.

Løn og ansættelsesvilkår

Du aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Som arbejdsplads giver vi gode muligheder for, at du kan skabe balance mellem arbejde og fritid, bl.a. ved at alle medarbejdere er omfattet af flekstidsordning.

Stillingen er på 37 timer ugentlig og med start hurtigst muligt.

Casebaseret og anonym rekruttering

Ligestilling og mangfoldighed er kerneværdier i KVINFO, og vi anvender derfor anonym og casebaseret rekruttering. Anonym rekruttering betyder, at ansættelsesudvalget ved udvælgelse af kandidater, der inviteres til samtale, ikke vil blive præsenteret for ansøgerens navn, køn, alder eller billede.

Dit navn og kontaktinformationer skal derfor alene fremgå af den følgemail du sender, men ikke af bilag.

Casebaseret rekruttering betyder, at vi ikke i første omgang ønsker hverken motiveret ansøgning eller CV, men at du for at ansøge alene skal svare på spørgsmålene i ansøgningsskemaet, som du kan downloade med linket her.

Vi opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen – uanset køn og kønsidentitet, seksuel orientering, etnisk oprindelse, religion, funktionsnedsættelse eller alder.

Ansøgning

Send din udfyldte besvarelse på ansøgningsskemaet til personale@kvinfo.dk og anfør ’politisk konsulent’ i emnefeltet senest 5. juni 2024.

Vi holder ansættelsessamtaler den 17. juni 2024 og 2. samtaler den 21. juni 2024.

Du kan læse mere om KVINFO på: www.kvinfo.dk

 

 

 

Ansøgningsskema til stilling som politisk konsulent