HØRINGSSVAR

udmøntning af trepart om seksuel chikane

KVINFOs Svar på høring om udmøntning af Treparts-aftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser – j-nr. 2022-4469.

Beskæftigelsesministeriet har 24. juni 2022 anmodet om KVINFOs eventuelle bemærkninger udkast til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om erhvervsuddannelser (Udmøntning af Treparts-aftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser).

Høringssvaret kan læses på dette link.