topbilled is-pal statement
VELKOMMEN TIL webmagasinet KØNFORMATION. HER FINDER DU debatter, tanker, INTERVIEWS OG ANALYSER, OM KØN OG LIGESTILLING.

Statement on the Israeli-Palestine Conflict

[Danish below]

KVINFO works to strengthen human rights, equality and gender justice in Denmark and abroad. We collaborate with organisations that promote these causes in the Middle East and North Africa. In Denmark, we work with women who originate from these regions.

Our thoughts are with all those affected by the Israeli-Palestinian conflict.

Danish governments have a long-standing commitment to human rights and multilateral cooperation, including to the UN agenda on Women, Peace and Security.

Denmark is applying for a seat on the UN Security Council 2025-26. In the candidature material it is stated that “Denmark is strongly committed to sustaining peace through inclusive and holistic approaches with the Women, Peace and Security agenda at the center”, and that “The Kingdom of Denmark is a principled champion for UN core values and a long-standing advocate of rules-based multilateralism, human rights and international humanitarian law.”

The government should continue that commitment in the current situation.

KVINFO calls on the government to work for

  • Compliance with international humanitarian law and the rules of war
  • Protection of all civilians
  • An immediate humanitarian ceasefire and adequate humanitarian aid to civilians in all vulnerable areas
  • Resumed peace negotiations with the participation of women at the negotiating table

Read more about our international work on this link.

 

Udtalelse i forbindelse med Israel-Palæstinakonflikten

KVINFO arbejder for at styrke menneskerettigheder, ligestilling og kønsretfærdighed i Danmark og i udlandet. Vi samarbejder med organisationer, som fremmer disse sager i Mellemøsten og Nordafrika. Desuden arbejder vi i Danmark med kvinder, som kommer fra disse regioner.

Vores tanker går til alle, der er berørt af den israelsk-palæstinensiske konflikt.

Danske regeringer har et langvarigt engagement i menneskerettigheder og multilateralt samarbejde heriblandt i FN-dagsordenen om kvinder, fred og sikkerhed.

Danmark kandiderer til en plads i FN’s Sikkerhedsråd 2025-26. I det officielle materiale hedder det, at “Denmark is strongly committed to sustaining peace through inclusive and holistic approaches with the Women, Peace and Security agenda at the center”, og at “The Kingdom of Denmark is a principled champion for UN core values and a long-standing advocate of rules-based multilateralism, human rights and international humanitarian law.”

Det engagement bør regeringen fortsætte i den aktuelle situation.

KVINFO opfordrer regeringen til at arbejde for

  • Overholdelse af international humanitær lov og krigens regler
  • Beskyttelse af alle civile
  • En øjeblikkelig humanitær våbenhvile og tilstrækkelig humanitær hjælp til civile i alle udsatte områder
  • Genoptagne fredsforhandlinger med kvinders deltagelse ved forhandlingsbordet

Læs mere om vores internationale arbejde på dette link.