HØRINGSSVAR

Styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet

KVINFOs høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed, straffeloven, lov om vagtvirksomhed og lov om social service (Styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet) – j.nr. 2021-10-0780

Justitsministeriet har 23. februar 2022 anmodet om KVINFOs eventuelle bemærkninger til lovforslag om ændring af lov om politiets virksomhed, straffeloven, lov om vagtvirksomhed og lov om social service.

Høringssvaret kan læses på dette link.