Høringssvar

Afskaffelse af ligestillings-redegørelser m.v.

KVINFOs høringssvar til afskaffelse af ligestillingsredegørelser m.v. (maj 2024).

Ligestillingsministeriet har 8. maj 2024 anmodet om KVINFOs eventuelle bemærkninger til lovforslag om ændring af ligestillingsloven, afskaffelse af ligestillingsredegørelser og forenkling af regler om kønssammensætningen i bestyrelser m.v.

KVINFOs høringssvar til ligestillingsredegørelser m.v. kan læses her.

Læs lovforslaget om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd og lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til
beskæftigelse m.v. her.