HØRINGSSVAR

ÆNDRING AF BARSELSLOVEN

KVINFOs bemærkninger til lovforslag om ændring af barselsloven (januar 2022)

Beskæftigelsesministeriet har 8. december 2021 anmodet om KVINFOs eventuelle bemærkninger til lovforslag om ændring af barselsloven (Indførelse af øremærket forældreorlov, ligedeling af retten til barselsdag-penge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.)

Høringssvaret kan læses på dette link.

Læs mere om lovforslaget på dette link.