Høringssvar

Kønssammen-sætning i ledelse og bestyrelser i det offentlige

KVINFOs høringssvar til ændring af Ligestillingslovens (oktober 2021).

I oktober 2021 bad Beskæftigelsesministeriet (Ligestillingsafdelingen) om KVINFOs bemærkninger til lovforslag om at ændre Ligestillingsloven for at styrke bestemmelserne om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i bestyrelser og ledelse i det offentlige.

Her er KVINFOs høringssvar.