Høringssvar

MÅLTAL OG POLITIKKER FOR DET UNDER-REPRÆSENTEREDE KØN

KVINFOS høringssvar til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven, søloven, E-handelsloven, CVR-loven og forskellige andre love (DECEMBER 2021)

Beskæftigelsesministeriet har 19. november 2021 anmodet om KVINFOs eventuelle bemærkninger til ændring af lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven, søloven, E-handelsloven, CVR-loven og forskellige andre love (Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn samt styrket grænseoverskridende håndhævelse overfor tjenesteudbydere etableret i øvrige EU-lande m.v.)

Høringssvaret kan læses på dette link.

Læs mere på dette link, for at se lovforslaget samt listen over høringssvar.