KVINFOS MENTORNETVÆRK

VI ARBEJDER LOKALT

Mentornetværk KORT hvid kopi-1
KVINFOs mentornetværk er til stede i udsatte boligområder rundt om i Danmark. Formålet er at få flere kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund i job eller uddannelse.

KVINFOs mentornetværk er til stede lokalt i fire danske byer. Her arbejder vi i forskellige udsatte boligområder:

  • Aarhus: Gellerup-Toveshøj, Bispehaven og Langkærparken
  • Svendborg: Jægermarken, Hjerteparken, Skovparken med flere
  • Slagelse: Motalavej, Sydbyen og Ringparken
  • København: Tingbjerg, Nørrebro og Amager

Lokalt arbejder uddannede mentorkoordinatorer med at støtte mentorforløbene og sikre kvaliteten i dem.

Den lokale mentorkoordinator vil først finde det bedst mulige match mellem mentee og mentor.

Derefter introducerer koordinatoren mentorer og mentees til rammerne for mentorforløbet. Og på et introkursus får de kendskab til mentormetoder samt viden om barrierer, der kan være med til at forhindre kvinderne i at få job.

Mentorkoordinator arrangerer også faglige og sociale netværksaktiviteter.

I lokalområdet samarbejder KVINFOs mentornetværk med den boligsociale helhedsplan og jobcenteret. Herfra henviser sagsbehandlere og boligsociale medarbejdere kvinder, som kan få glæde af et mentorforløb i KVINFOs mentornetværk.