KVINFO er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og samlingsstedet for forskning, viden og information om den moderne ligestillingsdiskussion. Nationalt og internationalt.    
 

Vision

KVINFOs vision er en fri, ligestillet og mangfoldig fremtid. 
Vi arbejder for, at lige muligheder uanset køn bliver et fælles og nærværende anliggende, nationalt og internationalt. 
 

Mission

KVINFO er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed. Vi er samlingsstedet for den moderne ligestillingsdiskussion, og vi når vores mål ved at: 
 
  • indsamle, skabe og formidle viden
  • aktivere viden og finde nye veje til reel ligestilling
  • indgå i dialog og partnerskaber 

Læs meget mere i Strategisk retning for KVINFO 2015-2017